Liczba odwiedzin strony: 25826 Osób na stronie: 1
 

Syndyk Masy Upadłości Hodowli Buraka
Cukrowego. Sp. z o.o. w Lublinie

 
 
Syndyk Masy Upadłości Hodowli Buraka
Cukrowego. Sp. z o.o. w Lublinie
 
Nasienna 4
22-300 Krasnystaw
Profesja:   syndyk

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2005 Nr 32 poz. 280 - Zm.: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. z dnia 22 lutego 2005 r.) Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z poźn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: § 1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 września 1999 r. w sprawie...
Monitor Polski 1999 Nr 10 poz. 148 - Ogłoszenie informacji o działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1997 r
OBWIESZCZENIE ZARZĄDU NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie ogłoszenia informacji o działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1997 r. (M.P. z dnia 23 marca 1999 r.) Na podstawie art. 88h ust. 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z 1995 r. Nr 90, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z...